Digital arbetsprocess

En digital strategi skall vara en del av företagets affärsplan där den digitala färdplanen beskrivs. Digital strategi är en beskrivning hur du med ny digital teknik skall förbättra och effektivisera din organisations vision, mål, och möjligheter för att maximera affärsfördelarna.

1. Digital analys

Vi har lång erfarenhet av att analysera data och stora mängder data. Du får en klar bild om var du befinner dig i det digitala landskapet och vilka digitala avtryck du skapar. Vi ser även till att du får koll på vad dina konkurrenter gör digitalt.

2. Digital taktik

Vi hjälper till att svara på frågan – hur. Vi startar nya eller utvecklar och förbättrar dina redan existerande digitala aktiviteter. Detta är fasen där vi omvandlar strategi till aktiviteter.

3. Digital uppföljning

Vi mäter innan under och efter allt vi gör. Vi håller koll på att vi är på rätt väg och att vi följer den plan som är satt. Allt som är digitalt kan mätas och vi skapar tydliga rapporter där du ser KPI:er. Vi får tillsammans full koll på att vi gör rätt, helt enkelt.

4. Digital förbättring

I den bästa av världar så skulle allt gå enligt vår plan. Ja, eller hur… men nu är det ju så att omvärlden förändra och vi behöver då också förändras med den. Eftersom vi jobbar med en strukturerad och planerad process så är det relativt enkelt att korrigera och vi har full koll på vad omvärlden gör.

Vi vill gärna höra om ditt nästa digitala projekt!